PG&E Corp. (PCG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 734 000 291 000 484 000 1 570 000 1 668 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 189 000 1 839 000 2 208 000 315 000 681 000
Należności w tys. USD 8 837 000 8 335 000 6 139 000 7 633 000 6 292 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 788 000 17 427 000 13 581 000 7 631 000 41 695 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,60 0,65 1,25 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($734 000K + $2 189 000K + $8 837 000K) ÷ $15 788 000K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022