PG&E Corp. (PCG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 47 742 000 38 225 000 37 288 000 0 0
Kapitał własny w tys. USD 22 823 000 20 971 000 21 001 000 5 136 000 12 651 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,09 1,82 1,78 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $47 742 000K ÷ $22 823 000K
= 2,09


Analiza porównawcza

2022