PG&E Corp. (PCG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 734 000 291 000 484 000 1 570 000 1 668 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 189 000 1 839 000 2 208 000 315 000 681 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 788 000 17 427 000 13 581 000 7 631 000 41 695 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,12 0,20 0,25 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($734 000K + $2 189 000K) ÷ $15 788 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022