PG&E Corp. (PCG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 21 680 000 20 642 000 18 469 000 17 129 000 16 759 000
Aktywa razem w tys. USD 118 644 000 103 327 000 97 856 000 85 196 000 76 995 000
Rotacja aktywów razem 0,18 0,20 0,19 0,20 0,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $21 680 000K ÷ $118 644 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022