PG&E Corp. (PCG)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 856 000 4 381 000 3 898 000 3 829 000 4 499 000
Zapasy w tys. USD 842 000 596 000 628 000 647 000 554 000
Rotacja zapasów 5,77 7,35 6,21 5,92 8,12

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 856 000K ÷ $842 000K
= 5,77


Analiza porównawcza

2022