PG&E Corp. (PCG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 815 000 11 077 000 9 602 000 10 165 000 9 195 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 788 000 17 427 000 13 581 000 7 631 000 41 695 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,81 0,64 0,71 1,33 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 815 000K ÷ $15 788 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022