PG&E Corp. (PCG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 47 742 000 38 225 000 37 288 000 0 0
Aktywa razem w tys. USD 118 644 000 103 327 000 97 856 000 85 196 000 76 995 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,40 0,37 0,38 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $47 742 000K ÷ $118 644 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022