NVR Inc. (NVR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 725 580 1 236 720 901 248 878 539 797 197
Kapitał własny w tys. USD 3 506 850 3 002 380 3 103 070 2 341 240 1 808 560
ROE 49,21% 41,19% 29,04% 37,52% 44,08%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 725 580K ÷ $3 506 850K
= 49,21%


Analiza porównawcza

2022