NVR Inc. (NVR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 4,28 3,47 3,47 4,34 4,54
Rotacja należności 507,40 483,31 413,29 406,26 385,55
Rotacja zobowiązań 22,94 20,09 17,47 22,24 23,28
Rotacja kapitału pracującego 4,12 4,29 3,24 4,73 6,48

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 85,19 105,10 105,07 84,06 80,35
Cykl należności dni 0,72 0,76 0,88 0,90 0,95
Cykl zobowiązań dni 15,91 18,16 20,89 16,41 15,68

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 171,93 147,87 121,33 127,83 147,45
Rotacja aktywów razem 1,87 1,54 1,31 1,95 2,27