NVR Inc. (NVR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 503 420 2 545 070 2 714 720 1 110 890 688 783
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 324 153 309 539 457 107 499 472 465 671
Należności w tys. USD 20 842 18 552 18 299 18 278 18 641
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 137 160 2 821 660 2 660 770 1 454 290 1 357 370
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,02 1,20 1,12 0,86

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 503 420K + $324 153K + $20 842K) ÷ $2 137 160K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022