NVR Inc. (NVR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 575 300 8 966 310 7 562 790 7 425 580 7 187 110
Property, plant and equipment w tys. USD 61 509 60 637 62 330 58 088 48 744
Rotacja aktywów trwałych 171,93 147,87 121,33 127,83 147,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 575 300K ÷ $61 509K
= 171,93


Analiza porównawcza

2022