NVR Inc. (NVR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 575 300 8 966 310 7 562 790 7 425 580 7 187 110
Aktywa razem w tys. USD 5 660 970 5 834 480 5 777 140 3 809 820 3 165 930
Rotacja aktywów razem 1,87 1,54 1,31 1,95 2,27

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 575 300K ÷ $5 660 970K
= 1,87


Analiza porównawcza

2022