NVR Inc. (NVR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 503 420 2 545 070 2 714 720 1 110 890 688 783
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 324 153 309 539 457 107 499 472 465 671
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 137 160 2 821 660 2 660 770 1 454 290 1 357 370
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,32 1,01 1,19 1,11 0,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 503 420K + $324 153K) ÷ $2 137 160K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022