NVR Inc. (NVR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 662 270 6 763 120 5 937 400 5 849 860 5 692 130
Zobowiązania handlowe w tys. USD 334 016 336 560 339 867 262 987 244 496
Rotacja zobowiązań 22,94 20,09 17,47 22,24 23,28

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $7 662 270K ÷ $334 016K
= 22,94


Analiza porównawcza

2022