NVR Inc. (NVR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 662 270 6 763 120 5 937 400 5 849 860 5 692 130
Zapasy w tys. USD 1 788 280 1 947 370 1 709 080 1 347 290 1 253 110
Rotacja zapasów 4,28 3,47 3,47 4,34 4,54

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $7 662 270K ÷ $1 788 280K
= 4,28


Analiza porównawcza

2022