NVR Inc. (NVR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 704 560 4 909 650 4 991 670 3 023 280 2 466 280
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 137 160 2 821 660 2 660 770 1 454 290 1 357 370
Wskaźnik płynności bieżącej 2,20 1,74 1,88 2,08 1,82

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 704 560K ÷ $2 137 160K
= 2,20


Analiza porównawcza

2022