Altria Group Inc. (MO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 5 751 000 2 464 000 4 459 000 -1 300 000 6 955 000
Aktywa razem w tys. USD 36 954 000 39 523 000 47 414 000 49 271 000 55 638 000
ROA 15,56% 6,23% 9,40% -2,64% 12,50%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $5 751 000K ÷ $36 954 000K
= 15,56%


Analiza porównawcza

2022