Altria Group Inc. (MO)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 8 113 000 5 751 000 2 464 000 4 459 000 -1 300 000
Aktywa razem w tys. USD 38 570 000 36 954 000 39 523 000 47 414 000 49 271 000
ROA 21,03% 15,56% 6,23% 9,40% -2,64%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $8 113 000K ÷ $38 570 000K
= 21,03%


Analiza porównawcza

2023