Altria Group Inc. (MO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 686 000 4 030 000 4 544 000 4 945 000 2 117 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 613 000 241 000 298 000 69 000 262 000
Należności w tys. USD 71 000 1 769 000 47 000 137 000 152 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 319 000 8 616 000 8 579 000 9 063 000 8 174 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,39 0,70 0,57 0,57 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 686 000K + $613 000K + $71 000K) ÷ $11 319 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023