Altria Group Inc. (MO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 030 000 4 544 000 4 945 000 2 117 000 1 333 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 241 000 298 000 69 000 262 000 493 000
Należności w tys. USD 1 769 000 47 000 137 000 152 000 142 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 616 000 8 579 000 9 063 000 8 174 000 21 193 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,70 0,57 0,57 0,31 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 030 000K + $241 000K + $1 769 000K) ÷ $8 616 000K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022