Altria Group Inc. (MO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 096 000 26 013 000 26 153 000 25 110 000 25 364 000
Aktywa razem w tys. USD 36 954 000 39 523 000 47 414 000 49 271 000 55 638 000
Rotacja aktywów razem 0,68 0,66 0,55 0,51 0,46

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $25 096 000K ÷ $36 954 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022