Altria Group Inc. (MO)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 096 000 26 013 000 26 153 000 25 110 000 25 364 000
Należności w tys. USD 1 769 000 47 000 137 000 152 000 142 000
Rotacja należności 14,19 553,47 190,90 165,20 178,62

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $25 096 000K ÷ $1 769 000K
= 14,19


Analiza porównawcza

2022