Altria Group Inc. (MO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 5,12 5,46 5,96 3,98 3,09
Rotacja należności 344,83 14,19 553,47 190,90 165,20
Rotacja zobowiązań 10,68 11,67 15,86 20,57 21,80
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 71,32 66,86 61,22 91,79 118,13
Cykl należności dni 1,06 25,73 0,66 1,91 2,21
Cykl zobowiązań dni 34,16 31,28 23,02 17,74 16,74

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 14,82 15,61 16,75 13,00 12,56
Rotacja aktywów razem 0,63 0,68 0,66 0,55 0,51