Altria Group Inc. (MO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 686 000 4 030 000 4 544 000 4 945 000 2 117 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 613 000 241 000 298 000 69 000 262 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 319 000 8 616 000 8 579 000 9 063 000 8 174 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,50 0,56 0,55 0,29

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 686 000K + $613 000K) ÷ $11 319 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2023