Altria Group Inc. (MO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 544 000 4 945 000 2 117 000 1 333 000 1 253 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 298 000 69 000 262 000 493 000 724 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 579 000 9 063 000 8 174 000 21 193 000 6 792 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,56 0,55 0,29 0,09 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 544 000K + $298 000K) ÷ $8 579 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2021