Altria Group Inc. (MO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 585 000 7 220 000 6 083 000 7 117 000 4 824 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 319 000 8 616 000 8 579 000 9 063 000 8 174 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,49 0,84 0,71 0,79 0,59

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 585 000K ÷ $11 319 000K
= 0,49


Analiza porównawcza

2023