Altria Group Inc. (MO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 083 000 7 117 000 4 824 000 4 299 000 4 344 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 579 000 9 063 000 8 174 000 21 193 000 6 792 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,71 0,79 0,59 0,20 0,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 083 000K ÷ $8 579 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2021