Altria Group Inc. (MO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 096 000 26 013 000 26 153 000 25 110 000 25 364 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 608 000 1 553 000 2 012 000 1 999 000 1 938 000
Rotacja aktywów trwałych 15,61 16,75 13,00 12,56 13,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $25 096 000K ÷ $1 608 000K
= 15,61


Analiza porównawcza

2022