Altria Group Inc. (MO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 119 000 7 818 000 7 085 000 7 373 000 7 543 000
Zapasy w tys. USD 1 194 000 1 966 000 2 293 000 2 331 000 2 225 000
Rotacja zapasów 5,96 3,98 3,09 3,16 3,39

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $7 119 000K ÷ $1 194 000K
= 5,96


Analiza porównawcza

2021