Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 74 630 107 774 23 437
Aktywa razem w tys. USD 832 749 1 222 740 1 844 580 1 690 290 1 324 020
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,04 0,06 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $832 749K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022