Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 760 813 764 486 844 096 778 643 845 501
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 911 306 896 564 844 096 778 643 845 501
Marża zysku ze sprzedaży brutto 83,49% 85,27% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $760 813K ÷ $911 306K
= 83,49%


Analiza porównawcza

2022