Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 150 493 132 078 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 20 006 24 306 16 583 14 835 14 274
Rotacja zobowiązań 7,52 5,43 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $150 493K ÷ $20 006K
= 7,52


Analiza porównawcza

2022