Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 237 500 282 190 277 437 269 097 276 519
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 74 630 107 774 23 437
Kapitał własny w tys. USD 637 619 1 045 050 1 574 330 1 443 430 1 213 600
Zwrot z kapitału całkowitego 37,25% 27,00% 16,82% 17,35% 22,35%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $237 500K ÷ ($0K + $637 619K)
= 37,25%


Analiza porównawcza

2022