Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 181 704 600 941 256 609 143 873 189 348
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 368 8 766 8 639 8 035 6 963
Należności w tys. USD 80 201 71 338 68 494 56 136 51 488
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 99 706 97 944 118 718 95 230 80 518
Wskaźnik płynności szybkiej 2,74 6,95 2,81 2,18 3,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($181 704K + $11 368K + $80 201K) ÷ $99 706K
= 2,74


Analiza porównawcza

2022