Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 181 704 600 941 256 609 143 873 189 348
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 368 8 766 8 639 8 035 6 963
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 99 706 97 944 118 718 95 230 80 518
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,94 6,23 2,23 1,60 2,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($181 704K + $11 368K) ÷ $99 706K
= 1,94


Analiza porównawcza

2022