Grand Canyon Education Inc (LOPE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 184 675 260 344 257 196 259 175 229 011
Kapitał własny w tys. USD 637 619 1 045 050 1 574 330 1 443 430 1 213 600
ROE 28,96% 24,91% 16,34% 17,96% 18,87%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $184 675K ÷ $637 619K
= 28,96%


Analiza porównawcza

2022