Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 273 273 681 045 333 742 208 344 309 466
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 99 706 97 944 118 718 95 230 80 518
Wskaźnik płynności bieżącej 2,74 6,95 2,81 2,19 3,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $273 273K ÷ $99 706K
= 2,74


Analiza porównawcza

2022