Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 911 306 896 564 844 096 778 643 845 501
Aktywa razem w tys. USD 832 749 1 222 740 1 844 580 1 690 290 1 324 020
Rotacja aktywów razem 1,09 0,73 0,46 0,46 0,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $911 306K ÷ $832 749K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022