Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 133 300 5 122 400 5 501 100 5 503 400 5 880 900
Aktywa razem w tys. USD 16 725 100 20 155 100 20 385 400 20 071 700 18 046 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,25 0,27 0,27 0,33

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 133 300K ÷ $16 725 100K
= 0,25