Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 491 700 10 496 600 9 025 700 8 302 300 8 157 000
Zapasy w tys. USD 470 600 401 400 423 200 244 700 237 300
Rotacja zapasów 22,29 26,15 21,33 33,93 34,37

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $10 491 700K ÷ $470 600K
= 22,29