Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 26,15 21,33 33,93 34,37 30,66
Rotacja należności 5,41 4,63 5,71 6,09 6,08
Rotacja zobowiązań 16,89 14,13 13,13 12,85 10,52
Rotacja kapitału pracującego 6,33 6,83 35,51 11,85 16,40

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 13,96 17,11 10,76 10,62 11,91
Cykl należności dni 67,43 78,77 63,98 59,98 60,02
Cykl zobowiązań dni 21,60 25,84 27,80 28,40 34,68

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 5,73 5,12 4,38 6,35 5,97
Rotacja aktywów razem 0,79 0,70 0,64 0,70 0,63