Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 120 900 13 978 500 11 554 800 11 333 400 10 441 400
Property, plant and equipment w tys. USD 2 815 400 2 729 600 2 636 600 1 784 700 1 748 900
Rotacja aktywów trwałych 5,73 5,12 4,38 6,35 5,97

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $16 120 900K ÷ $2 815 400K
= 5,73