Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 876 800 16 120 900 13 978 500 11 554 800 11 333 400
Aktywa razem w tys. USD 20 155 100 20 385 400 20 071 700 18 046 400 16 185 300
Rotacja aktywów razem 0,74 0,79 0,70 0,64 0,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 876 800K ÷ $20 155 100K
= 0,74