Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 491 700 10 496 600 9 025 700 8 302 300 8 157 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 934 800 621 300 638 900 632 300 634 600
Rotacja zobowiązań 11,22 16,89 14,13 13,13 12,85

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $10 491 700K ÷ $934 800K
= 11,22