Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 3 302 600 2 948 100 1 384 800 1 373 800 1 435 100
Aktywa razem w tys. USD 20 385 400 20 071 700 18 046 400 16 185 300 16 568 000
Operacyjny ROA 16,20% 14,69% 7,67% 8,49% 8,66%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $3 302 600K ÷ $20 385 400K
= 16,20%