Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 625 000 5 330 500 5 125 400 2 981 200 2 835 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 078 500 2 782 900 3 078 500 2 655 800 1 878 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,50 1,92 1,66 1,12 1,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 625 000K ÷ $3 078 500K
= 1,50