Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 430 000 1 483 600 1 320 800 337 500 426 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 707 000 467 200 364 800 373 700 309 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 078 500 2 782 900 3 078 500 2 655 800 1 878 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,70 0,55 0,27 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($430 000K + $707 000K) ÷ $3 078 500K
= 0,37