Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 16,37 13,96 17,11 10,76 10,62
Cykl należności dni 74,03 67,43 78,77 63,98 59,98
Cykl zobowiązań dni 32,52 21,60 25,84 27,80 28,40
Cykl konwersji gotówki dni 57,88 59,79 70,05 46,94 42,20

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 16,37 + 74,03 – 32,52
= 57,88