Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 165 900 147 500 147 100 100 500 71 400 105 600 141 800 89 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 000 19 400 17 800 21 600 25 800 27 100 24 200 16 900
Należności w tys. USD 310 900 342 400 334 600 342 500 339 900 337 700 284 500 302 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 364 900 381 600 405 800 381 400 369 200 352 300 336 600 308 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,36 1,33 1,23 1,22 1,18 1,34 1,34 1,33

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($165 900K + $21 000K + $310 900K) ÷ $364 900K
= 1,36


Analiza porównawcza

2023/Q2