Innospec Inc (IOSP)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 187 300 130 300 74 800 149 900 140 600
Aktywa razem w tys. USD 1 603 700 1 570 900 1 397 400 1 468 800 1 473 400
Operacyjny ROA 11,68% 8,29% 5,35% 10,21% 9,54%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $187 300K ÷ $1 603 700K
= 11,68%


Analiza porównawcza

2022