Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 203 700 147 100 141 800 105 300 75 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 100 17 800 24 200 19 500 18 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 371 500 405 800 336 600 252 400 303 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,41 0,49 0,49 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($203 700K + $22 100K) ÷ $371 500K
= 0,61


Analiza porównawcza

2023