Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 147 100 283 600 105 300 75 700 123 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 800 48 400 19 500 18 000 13 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 405 800 673 200 252 400 303 500 296 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,49 0,49 0,31 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($147 100K + $17 800K) ÷ $405 800K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022