Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 147 100 100 500 71 400 105 600 283 600 89 200 94 400 117 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 800 21 600 25 800 27 100 48 400 16 900 16 600 19 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 405 800 381 400 369 200 352 300 673 200 308 300 291 000 274 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,32 0,26 0,38 0,49 0,34 0,38 0,50

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($147 100K + $17 800K) ÷ $405 800K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022/Q4