Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 100 59 100
Aktywa razem w tys. USD 1 707 400 1 603 700 1 570 900 1 397 400 1 468 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $1 707 400K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023