Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 100 59 100 187 700 205 800
Aktywa razem w tys. USD 3 141 800 1 397 400 1 468 800 1 473 400 1 410 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,04 0,13 0,15

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $3 141 800K
= 0,00


Analiza porównawcza

2021