Innospec Inc (IOSP)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 133 000 186 200 28 700 112 200 85 000
Kapitał własny w tys. USD 1 038 000 2 064 800 944 400 918 500 825 000
ROE 12,81% 9,02% 3,04% 12,22% 10,30%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $133 000K ÷ $1 038 000K
= 12,81%


Analiza porównawcza

2022