Innospec Inc (IOSP)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 139 100 133 000 93 100 28 700 112 200
Kapitał własny w tys. USD 1 147 100 1 038 000 1 032 400 944 400 918 500
ROE 12,13% 12,81% 9,02% 3,04% 12,22%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $139 100K ÷ $1 147 100K
= 12,13%


Analiza porównawcza

2023